EL | EN

Υποτροφίες Αριστείας

Ανάρτηση: 23/09/2021

Η Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ ως Πανεπιστημιακός θεσμός που προωθεί και υλοποιεί δράσεις μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), καλείται να ανταποκρίνεται στις ειδικές ανάγκες και προκλήσεις της ερευνητικής δραστηριότητας του πανεπιστημίου μας και να λαμβάνει συνεχώς νέες σημαντικές πρωτοβουλίες για το σκοπό αυτό. Στο πλαίσιο αυτό, η χορήγηση υποτροφιών αριστείας προς τους νέους ερευνητές αναμένεται να συμβάλλει αποτελεσματικά και καίρια στην ενδυνάμωση της ερευνητικής δραστηριότητας και της καινοτομίας στο πανεπιστήμιό μας. 

Η Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ ως Πανεπιστημιακός θεσμός που προωθεί και υλοποιεί δράσεις μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), καλείται να ανταποκρίνεται στις ειδικές ανάγκες και προκλήσεις της ερευνητικής δραστηριότητας του πανεπιστημίου μας και να λαμβάνει συνεχώς νέες σημαντικές πρωτοβουλίες για το σκοπό αυτό. Στο πλαίσιο αυτό, η χορήγηση υποτροφιών αριστείας προς τους νέους ερευνητές αναμένεται να συμβάλλει αποτελεσματικά και καίρια στην ενδυνάμωση της ερευνητικής δραστηριότητας και της καινοτομίας στο πανεπιστήμιό μας. 
 
Σε πρόσφατη συνεδρίαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου του ΕΛΚΕ,  αποφασίστηκε προκειμένου να εξασφαλισθούν επιπλέον πόροι για τη χορήγηση υποτροφιών αριστείας, μέσω του αποθεματικού του ΕΛΚΕ, οι ΕΥ έργων να έχουν πλέον τη δυνατότητα να συμβάλλουν στη χορήγηση υποτροφιών αριστείας νέων επιστημόνων – μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, υποψηφίων διδακτόρων και μεταδιδακτορικών ερευνητών/τριών, είτε μέσω της αξιοποίησης τυχόν αδιάθετου ταμειακού υπολοίπου των έργων τους, είτε διά υπερβάλλουσας κράτησης επί του προϋπολογισμού αυτών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατάθεση σχετικού αιτήματος προς τον ΕΛΚΕ, το οποίο θα εξετάζεται από το Ειδικό Επταμελές Όργανο. 
 
Ειδικότερα, διευκρινίζονται τα εξής:
 
•         Οι πόροι για τη χορήγηση των υποτροφιών αριστείας προέρχονται από το αποθεματικό του ΕΛΚΕ, στο οποίο εντάσσονται είτε τα διαθέσιμα ταμειακά υπόλοιπα έργων που έχουν ολοκληρωθεί, είτε ποσά προερχόμενα από υπερβάλλουσα κράτηση (πέραν του ποσοστού που κρατείται για τα γενικά έξοδα λειτουργίας του ΕΛΚΕ) που δύναται να ανέλθει σε ποσοστό 25% του συνολικού προϋπολογισμού των έργων, που είναι σε εξέλιξη. 
•         Η διαδικασία αυτή δεν αφορά όλες τις κατηγορίες έργων, αλλά μόνο τα έργα παροχής υπηρεσιών, στα οποία δεν υπάρχει συμβατική υποχρέωση τήρησης συγκεκριμένων κατηγοριών δαπανών του προϋπολογισμού τους και τα ευρωπαϊκά προγράμματα, ως προς τον προϋπολογισμό της κατηγορίας των έμμεσων δαπανών (indirect costs). Στην τελευταία περίπτωση, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ολοκλήρωση μίας ή περισσότερων φάσεων υλοποίησης του έργου (αποδοχή ενδιάμεσης έκθεσης υλοποίησης φυσικού αντικειμένου και οικονομικής έκθεσης δαπανών) και η τακτοποίηση τυχόν μη επιλέξιμων δαπανών. 
•         Το ποσό της υποτροφίας μπορεί να ανέλθει έως 1500€/μήνα.
•         Η διάρκεια της υποτροφίας καθορίζεται από την Επιτροπή Ερευνών.
•         Τα κριτήρια καθορίζονται από την Επιτροπή Ερευνών μετά από πρόταση της/του ΕΥ του έργου από το οποίο προήλθαν οι πόροι, ανάλογα με την ιδιότητα των υποψηφίων και σύμφωνα με τα παρακάτω: πτυχίο, αναλυτική βαθμολογία μεταπτυχιακού, μεταπτυχιακό, διδακτορικό δίπλωμα, ξένες γλώσσες, ερευνητική πρόταση, δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά/ανακοινώσεις σε συνέδρια. 
•         Οι υπότροφοι οφείλουν να υποβάλουν αναφορές προόδου προς την/τον επιβλέπουσα/οντα. Η/O ΕΥ του έργου αναλαμβάνει και το ρόλο της/του επιβλέπουσας/οντα.
 
Τέλος, επισημαίνεται ότι οι ΕΥ έργων εθνικής συμμετοχής (matching funds) δύνανται στο πλαίσιο των έργων που διαχειρίζονται να προκηρύσσουν υποτροφίες αριστείας μέσω της Επιτροπής Ερευνών. Στις περιπτώσεις αυτές, το ποσό της υποτροφίας μπορεί να ανέλθει ομοίως έως 1500€/μήνα, ενώ η διάρκεια και τα κριτήρια καθορίζονται από την/τον ΕΥ με βάση τα ανωτέρω. 
 
Σχετικά υποδείγματα προκηρύξεων για όλες τις περιπτώσεις διατίθενται από τη ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ.
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία προκήρυξης των υποτροφιών μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Ανθρωπίνων Πόρων (prosk@rc.auth.gr) και στα τηλέφωνα 2310-994026, 994077.