EL | EN

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος / Απόφαση Αποδοχής Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης

Ανάρτηση: 10/05/2017

93627_Αρ.Πρωτ. Πρόσκλησης 44825/2017_Περιφερειακά μοντέλα κυκλικής οικονομίας και βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες για βιολογικές ρεύματα (PGI01963 - BIOREGIO - Regional circular economy models and best available technologies for biological streams)

Προθεσμία Υποβολής: 22/05/2017
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Περιφερειακά μοντέλα κυκλικής οικονομίας και βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες για βιολογικές ρεύματα (PGI01963 - BIOREGIO - Regional circular economy models and best available technologies for biological streams)», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Νικόλαο Μουσιόπουλο, καθηγητή του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ προτίθεται να αναθέσει σε δύο (2) άτομα για συνολικό διάστημα έως τις 30/06/2019 και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 26.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, τα ακόλουθα:
 

Σχετικά Έγγραφα

Πρόσκληση (Αρ.Πρωτ. 44825/2017)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αίτηση Υποβολής Πρότασης

Αίτηση Υποβολής Πρότασης

Αποτελέσματα Αξιολόγησης / 31.05.2017

Απόφαση Αποδοχής Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης