EL | EN

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_Απόφαση Αποδοχής Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης_07/02/2018

Ανάρτηση: 15/01/2018

93574  _Αρ.Πρωτ.Προσκ_4985/2018_Δημιουργία πολιτιστικού δίπολου στην διασυνοριακή περιοχή_4 άτομα

Προθεσμία Υποβολής: 29/01/2018

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Ε.Λ.Κ.Ε. ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «CULTURAL DIPOLE - Creation of a Cultural Dipole in the cross border area», που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “Interreg V-A Greece - Bulgaria 2014-2020”, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Αριστοτέλη Νανιόπουλο, καθηγητή Α.Π.Θ. προτίθεται να αναθέσει σε τέσσερα (4) άτομα έως τις 31/08/2019 ημερομηνία λήξης του έργου (και σε περίπτωση παράτασης έως τη λήξη αυτής με αντίστοιχη αναπροσαρμογή του ποσού) και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 19.198,8 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής:

Σχετικά Έγγραφα

Αίτηση Υποβολής Πρότασης

Αίτηση Υποβολής Πρότασης

Πρόσκληση (Αρ.Πρωτ. 4895/2018/)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αποτελέσματα Αξιολόγησης / 07.02.2018

Απόφαση Αποδοχής Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης