EL | EN

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_Απόφαση Αποδοχής Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης_21.03.2019

Ανάρτηση: 25/02/2019

95854 _αρ.πρωτ.προσκ 40830/2019_Ευέλικτο Διαδίκτυο των Πραγμάτων στην Γεωργία

Προθεσμία Υποβολής: 12/03/2019

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ευέλικτο Διαδίκτυο των Πραγμάτων στη Γεωργία», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους, μέσω του Ε.Π Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (ΕΣΠΑ 2014-2020), με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Ανδρέα Συμεωνίδη, αναπληρωτή καθηγητή τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε τρία (3) άτομα με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα έως τις 27/6/2020 ημερομηνία λήξης του έργου (και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής) το παρακάτω έργο και με ανώτατο προϋπολογισθέν ποσό 26.117,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων).

 

 

Σχετικά Έγγραφα

Πρόσκληση (Αρ.Πρωτ. 40830/2019)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αίτηση Υποβολής Πρότασης

Αίτηση Υποβολής Πρότασης

Αποτελέσματα Αξιολόγησης / 21.03.2019

Απόφαση Αποδοχής Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης