EL | EN

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_Απόφαση Αποδοχής Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης_03.04.2019

Ανάρτηση: 28/02/2019

93636 _ αρ.πρωτ.προσκ 44272/2019_Καινοτόμες ενέργειες στα Σχέδια Βιώσιμης Κινητικότητας για αστικές συγκοινωνίες χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα

Προθεσμία Υποβολής: 15/03/2019

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Καινοτόμες ενέργειες στα Σχέδια Βιώσιμης Κινητικότητας για αστικές συγκοινωνίες χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα InnovaSUMP», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους στα πλαίσια του προγράμματος INTERREG EUROPE 2014-2020 με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Παναγιώτη Παπαϊωάννου, καθηγητή του Τομέα Μεταφορών και Διαχείρισης Έργων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα  έως την 31η Αυγούστου  2021, ημερομηνία λήξης του έργου και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής) το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 12.500 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων).

 

Σχετικά Έγγραφα

Πρόσκληση (Αρ.Πρωτ. 44272/2019)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αίτηση Υποβολής Πρότασης

Αίτηση Υποβολής Πρότασης

Αποτελέσματα Αξιολόγησης /03.04.2019

Απόφαση Αποδοχής Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης