EL | EN

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος / Απόφαση Αποδοχής Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης_19.06.2019

Ανάρτηση: 29/05/2019

92830 _ Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης 113661/2019 _ Προώθηση της διείσδυσης της διανεμημένης παραγωγής από φωτοβολταϊκά με εφαρμογή αποθήκευσης ενέργειας για όλους

Προθεσμία Υποβολής: 13/06/2019
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Προώθηση της διείσδυσης της διανεμημένης παραγωγής από φωτοβολταϊκά με εφαρμογή αποθήκευσης ενέργειας για όλους», που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Γρηγόρη Παπαγιάννη, Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΑΠΘ προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα έως τις 30/09/2019, το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 5.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων).
 

Σχετικά Έγγραφα

Προσκληση (Αρ.Πρωτ. 113661/2019)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αίτηση Υποβολής Πρότασης

Αίτηση Υποβολής Πρότασης

Αποτελέσματα Αξιολόγησης / 19.06.2019

Απόφαση Αποδοχής Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης