EL | EN
Αναζητήστε με κάποιο από τα κριτήρια...

Έντυπα Συναλλαγών

Οι λειτουργίες μας έχουν τυποποιηθεί με την χρήση πρότυπων εντύπων και αιτήσεων. Συνεπώς, για τις μεταξύ μας συναλλαγές, επιλέγετε το κατάλληλο έντυπο από την παρακάτω λίστα, το συμπληρώνετε και μας το καταθέτετε. Για να αποφεύγονται προβλήματα, μην ξεχνάτε να χρησιμοποιείτε την τρέχουσα έκδοση των εντύπων.

Αν θέλετε να υποβάλετε πρόταση, ίσως να χρειαστείτε τα στοιχεία μας.
Κατεβάστε σε μορφή pdf:

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων τα οποία αφορούν όλα τα έντυπα των αιτήσεων που δεν απαιτείται να συνοδεύονται από πρωτότυπα δικαιολογητικά (δείτε αναλυτικά...)

Διοικητικά Έντυπα
Τελ. Τροποποίηση: 17/03/2014
Περιγραφή: Τροποποίηση του κειμένου της βεβαίωσης του Επιστημονικώς Υπευθύνου στο τέλος του εντύπου: "Βεβαιώνω ότι στον προϋπολογισμό που κατατείθεται στο Φορέα Χρηματοδότησης, προβλέπονται τα Γενικά Έξοδα (άρθρο 7, Υ.Α. ΚΑ/679/96), ως ποσοστό 10% επί του συνολικού προϋπολογισμού του ως άνω έργου για το ΑΠΘ. Σε περίπτωση που το έργο δεν καλύπτει εξ’ ολοκλήρου το παραπάνω ποσοστό, το ποσό των Γενικών Εξόδων υπολογίζεται ως το μέγιστο του επιτρεπόμενου έμμεσου κόστους (indirect costs) ή υπερκεφαλικών (overheads) και συμπεριλαμβάνεται στις αντίστοιχες κατηγορίες δαπανών. Οποιαδήποτε ιδία συμμετοχή θα καλυφθεί αποκλειστικά με αμοιβές μελών ΔΕΠ και μόνιμου προσωπικού του ΑΠΘ. Τέλος, βεβαιώνω ότι έχω διαβάσει και κατανοήσει πλήρως τους όρους συμμετοχής στο παραπάνω έργο και ότι με την κατάθεση της πρότασης δεν θέτω σε κίνδυνο καμία άλλη πρόταση του ιδρύματος στην εν λόγω Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων".
Τρ. Έκδοση: 6
Ισχύει από: 17/03/2014
Τελ. Τροποποίηση: 17/03/2014
Περιγραφή: Στο πεδίο του ορισμού επιτροπής παραλαβής φυσικού αντικειμένου προστέθηκε η φράση «ή κοινής επιτροπής παρακολούθησης έργου». Επίσης στις υποσημειώσεις προστέθηκε η υποσημείωση « 2) Συμπληρώνεται μόνο για προγραμματικές συμβάσεις όταν δεν αναγράφονται ονομαστικά οι εκπρόσωποι του ΑΠΘ στη σύμβαση».
Τρ. Έκδοση: 10
Ισχύει από: 17/03/2014
Τελ. Τροποποίηση: 09/01/2015
Περιγραφή: 1. Τροποποιήθηκε η κατηγορία δαπάνης από ε) Αναλώσιμα σε ε) Αναλώσιμα / Λοιπά Έξοδα. 2. Τροποποιήθηκε η κατηγορία δαπάνης από στ) Μετακινήσεις εσωτερικού σε στ) Μετακινήσεις. 3. Διαγράφηκε η κατηγορία δαπάνης ζ) Μετακινήσεις εξωτερικού. 4. Διαγράφηκε η κατηγορία δαπάνης η) Λοιπά έξοδα.
Τρ. Έκδοση: 3
Ισχύει από: 12/01/2015
Τελ. Τροποποίηση: 22/02/2017
Περιγραφή:  Προστέθηκε η κατηγορία Εκπαίδευσης [5β] (για δημόσιους υπαλλήλους του ΑΠΘ) για την επιλογή μεταξύ των περιπτώσεων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ.  Προστέθηκε η κατηγορία Οικογενειακής Κατάστασης [17α] για την επιλογή μεταξύ των περιπτώσεων έγγαμου και άγαμου.  Προστέθηκε η κατηγορία Αριθμού Παιδιών [17β] για την καταχώριση του αριθμού τέκνων
Τρ. Έκδοση: 12
Ισχύει από: 15/03/2017
Τελ. Τροποποίηση: 22/02/2017
Περιγραφή:  Αλλαγή των συντελεστών ΦΠΑ από 23%σε 24% και από 16% σε 17%.  Προστέθηκε η κατηγορία Εκπαίδευσης [5β] για την επιλογή μεταξύ των περιπτώσεων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ.  Προστέθηκε η κατηγορία Οικογενειακής Κατάστασης [15α] για την επιλογή μεταξύ των περιπτώσεων έγγαμου και άγαμου.  Προστέθηκε η κατηγορία Αριθμού Παιδιών [15β] για την καταχώριση του αριθμού τέκνων.  Από τον πίνακα των υποσημειώσεων διαγράφονται οι εξής περιπτώσεις: • β3α Μηχανικός με ΦΠΑ 23% • β3β Μηχανικός με ΦΠΑ 16% • β3γ Μηχανικός με απαλλαγή ΦΠΑ • β4γ Μηχανικός σε Ευρωπαϊκό Έργο  Διαγράφεται ο τύπος σύμβασης β11 για την περίπτωση «[8]α. Αριθμός Μητρώου Ι.Κ.Α.» του πίνακα των υποσημειώσεων.  Προστέθηκε παρένθεση με τη διευκρίνιση «(προπτυχιακοί φοιτητές)» στην περίπτωση β8. Φοιτητής με ετήσια αποζημίωση, του πίνακα υποσημειώσεων.  Προστέθηκε η διευκρίνιση «(για ελεύθερους επαγγελματίες……..)» στην περίπτωση [5α] του πίνακα υποσημειώσεων
Τρ. Έκδοση: 14
Ισχύει από: 15/03/2017
Τελ. Τροποποίηση: 22/02/2017
Περιγραφή:  Αλλαγή των συντελεστών ΦΠΑ από 23%σε 24% και από 16% σε 17%.
Τρ. Έκδοση: 6
Ισχύει από: 15/03/2017
Τελ. Τροποποίηση: 29/02/2016
Περιγραφή: Προσθήκη νέου πεδίου συμπλήρωσης με τίτλο «Τηλέφωνο/α Επικοινωνίας» Στο πεδίο συμπλήρωσης με τίτλο «[9] Τραπεζικός Λογαριασμός IBAN» προστίθεται παραπομπή (*) για την απαιτούμενη συμπλήρωση του εντύπου Ατ.13 Αίτησης φυσικού προσώπου για πίστωση ΤΛ Προστίθεται παραπομπή (**) για τους αντίστοιχους πίνακες συμπλήρωσης ώστε «Να επισυνάπτονται δικαιολογητικά που να επιβεβαιώνουν τα πεδία που συμπληρώνονται στον ανωτέρο πίνακα». Στο πεδίο συμπλήρωσης με τίτλο «Προϋπηρεσία» προστίθεται νέο πεδίο συμπλήρωσης με τίτλο «Αριθμός τριετιών για ΙΚΑ κύρια ασφάλιση» Προστίθεται παραπομπή (***) στον πίνακα συμπλήρωσης με τίτλο «Αριθμός τριετιών για ΙΚΑ κύρια ασφάλιση» σύμφωνα με την οποία «Το πεδίο συμπληρώνεται αποκλειστικά για περιπτώσεις που αφορούν σε ανειδίκευτο εργάτη» Το πεδίο κωδικού κατηγορίας με τίτλο «ΤΕΑΧ (επικουρική ασφάλιση) – ΙΚΑ (κύρια ασφάλιση) διαγράφεται Στο πεδίο κωδικού κατηγορίας με τίτλο «ΤΣΜΕΔΕ (κύρια ασφάλιση) – ΙΚΑ (ασφάλιση για παροχές σε χρήμα) διαγράφονται οι κατηγορίες γ4α-ΤΣΜΕΔΕ Νέοι από 01/01/1993 άνω 5ετίας, γ4β-ΤΣΜΕΔΕ Νέοι από 01/01/1993 κάτω 5ετίας, γ4γ-ΤΣΜΕΔΕ Παλιοί έως 31/12/1992 άνω 5ετίας, γ4δ-ΤΣΜΕΔΕ Παλιοί έως 31/12/1992 κάτω 5ετίας, γ4ε-ΤΣΜΕΔΕ Παλιοί έως 31/12/1992 άνω 5ετίας (πολ.ασφ.) και προστίθενται οι κατηγορίες γ4.ζ-ΙΔΟΧ ΤΣΜΕΔΕ Νέοι από 01/01/1993 κάτω 5ετίας, γ4.η- ΙΔΟΧ ΤΣΜΕΔΕ Παλιοί έως 31/12/1992 άνω 5ετίας, γ4.λ- ΙΔΟΧ ΤΣΜΕΔΕ Νέοι από 01/01/1993 άνω 5ετίας με ειδική προσαύξηση, γ4.μ- ΙΔΟΧ ΤΣΜΕΔΕ Νέοι από 01/01/1993 κάτω 5ετίας με ειδική προσαύξηση, γ4.ν- ΙΔΟΧ ΤΣΜΕΔΕ Παλιοί έως 31/12/1992 άνω 5ετίας με ειδική προσαύξηση, γ4.στ- ΙΔΟΧ ΤΣΜΕΔΕ Νέοι από 01/01/1993 άνω 5ετίας και γ8.α-ΟΑΕΕ Νέοι ασφαλισμένοι από 01/01/1993 Στο πεδίο επεξήγησης για τον τρόπο συμπλήρωσης της στήλης [11] ΙΠΑ προστίθεται η επισήμανση «Για τη συμμετοχή σε έργα HORIZON 2020, αντί του ΙΠΑ θα πρέπει να συμπληρώνεται η συμφωνηθείσα ωριαία αμοιβή του απασχολούμενου (έως 2 δεκαδικά ψηφία)».
Τρ. Έκδοση: 10
Ισχύει από: 15/03/2016
Τελ. Τροποποίηση: 02/06/2016
Περιγραφή:  Διαγράφηκε το είδος διαγωνισμού «πρόχειρος με δημοσίευση στον τύπο για προμήθειες από 60.000€ έως 134.000€ (χωρίς φπα) (με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ)»  Για το είδος ανοικτού διαγωνισμού διαγράφηκε η αναφορά «Έργα ΕΣΠΑ μόνο».  Το κριτήριο διαγωνισμού αφορά πλέον και τα τρία είδη διαγωνισμού και ως εκ τούτου διαγράφεται η επισήμανση «(μόνο για τα είδη διαγωνισμού γ & δ)».  Το όριο του ποσού των 134.000€ αυξήθηκε σε 135.000€.
Τρ. Έκδοση: 17
Ισχύει από: 01/06/2016
Τελ. Τροποποίηση: 29/05/2015
Περιγραφή: Προστέθηκε η αναφορά «Δηλώνω υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του νόμου ότι το ανωτέρω παραδοτέο αποτελεί πρωτότυπο έργο και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί άλλες πηγές πέρα από αυτές στις οποίες γίνεται αναφορά. Όπου υπάρχει αναπαραγωγή δεδομένων, πινάκων και παραθεμάτων, αυτό δηλώνεται ρητά.»
Τρ. Έκδοση: 5
Ισχύει από: 29/05/2015
Τελ. Τροποποίηση: 21/01/2015
Περιγραφή: Συγχώνευση των κατηγοριών προϋπολογισμού Αναλώσιμα και Λοιπά Έξοδα καθώς και των κατηγοριών προϋπολογισμού Μετακινήσεις Εσωτερικού και Μετακινήσεις Εξωτερικού.
Τρ. Έκδοση: 5
Ισχύει από: 22/01/2015
Τελ. Τροποποίηση: 22/02/2017
Περιγραφή:  Η διατύπωση της 1ης παραγράφου «με σκοπό να εξετάσουν τις προσφορές των συμμετεχόντων» αντικαταστάθηκε από την διατύπωση «με σκοπό να εξετάσουν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα οποία κλήθηκε να προσκομίσει (σύμφωνα με το άρθρο 13 της διακήρυξης) η προκριθείσα εταιρία / προκριθείσες εταιρίες».  Προσθήκη τριών γραμμών συμπλήρωσης για την επωνυμία του/των προμηθευτών.  Διαγράφηκε ο πίνακας με τίτλο «Υποψήφιοι ανάδοχοι που ανταποκρίθηκαν στην προκήρυξη του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού και κατέθεσαν προσφορές».  Διαγράφηκε ο πίνακας «Αιτιολόγηση της απόφασης όταν δεν υπάρχει συνημμένη έκθεση της επιτροπής Διαγωνισμού».
Τρ. Έκδοση: 7
Ισχύει από: 15/03/2017
Τελ. Τροποποίηση: 29/05/2015
Περιγραφή: Προσθήκη πίνακα συμπλήρωσης με τίτλο «Στοιχεία και Υπογραφή Γραμματέα Επιτροπής»
Τρ. Έκδοση: 3
Ισχύει από: 29/05/2015
Τελ. Τροποποίηση: 29/05/2015
Περιγραφή: Προσθήκη πίνακα συμπλήρωσης με τίτλο «Στοιχεία και Υπογραφή Γραμματέα Επιτροπής»
Τρ. Έκδοση: 3
Ισχύει από: 29/05/2015
Τελ. Τροποποίηση: 29/02/2016
Περιγραφή: Προσθήκη πεδίου με τίτλο «Κωδικός Συνδεδεμένου Έργου» Διαγραφή της επιλογής πεδίου για «έκδοση Μπλοκ Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών» και της επιλογής πεδίου «Τεμάχια». Προσθήκη επιλογής πεδίου για την «χορήγηση κωδικού για έκδοση μηχανογραφημένων παραστατικών» Η δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα δεν αφορά πλέον μόνο στη διοργάνωση συνεδρίων
Τρ. Έκδοση: 3
Ισχύει από: 15/03/2016
Τελ. Τροποποίηση: 14/09/2017
Περιγραφή:  Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελείται πλέον από 3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη. Το ένα τακτικός μέλος είναι υποχρεωτικά ο επιστημονικώς υπεύθυνος έργου. Η επιτροπή παραμένει ίδια καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.  Προστίθεται πλέον και ο ορισμός επιτροπής ενστάσεων από τον ΕΥ. Η επιτροπή ενστάσεων αποτελείται από 3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη. Το ένα τακτικό μέλος είναι υποχρεωτικά μέλος ΔΕΠ.  Προστίθεται και ο ορισμός γραμματέα και αναπληρωτή γραμματέα
Τρ. Έκδοση: 4
Ισχύει από: 14/09/2017
Οικονομικά Έντυπα
Τελ. Τροποποίηση: 22/02/2017
Περιγραφή:  Διαγράφηκε το πεδίο των υπογραφών για την περίπτωση έκδοσης επιταγής.  Προσθήκη του ορίου των 2.000,00€ στην κατηγορία «έναντι απόδοσης μετακινήσεων» του πεδίου με τίτλο «Είδος Προκαταβολής»  Προσθήκη της διατύπωσης «Δικαίωμα χρήσης της προκαταβολής μέχρι 60 ημέρες» στην κατηγορία «έναντι απόδοσης μετακινήσεων» του πεδίου με τίτλο «Προϋποθέσεις / Πληροφορίες».
Τρ. Έκδοση: 7
Ισχύει από: 15/03/2017
Τελ. Τροποποίηση: 09/01/2015
Περιγραφή: 1. Τροποποιήθηκαν οι κατηγορίες δαπάνης από ε) Αναλώσιμα σε ε) Αναλώσιμα - Λοιπά Έξοδα και από στ) Μετακινήσεις εσωτερικού σε στ) Μετακινήσεις. 2. Διαγράφηκαν η κατηγορία δαπάνης ζ) Μετακινήσεις εξωτερικού και η κατηγορία δαπάνης η) Λοιπά έξοδα.
Τρ. Έκδοση: 6
Ισχύει από: 12/01/2015
Τελ. Τροποποίηση: 24/07/2009
Περιγραφή: • Προστέθηκε η επισήμανση «Για Εθνικούς Φορείς απαιτείται ταυτόχρονα με την εντολή πληρωμής να υποβάλετε και το τιμολόγιο του Συνεργαζόμενου Φορέα».
Τρ. Έκδοση: 2
Ισχύει από: 01/08/2009
Τελ. Τροποποίηση: 22/02/2017
Περιγραφή:  Διαγράφηκε το πεδίο των υπογραφών για την περίπτωση έκδοσης επιταγής.
Τρ. Έκδοση: 7
Ισχύει από: 15/03/2017
Τελ. Τροποποίηση: 25/05/2016
Περιγραφή: 1. Στον πίνακα με τίτλο "Τρόπος Πληρωμής", αλλάζει η περιγραφή του πεδίου 1 από "Παραστατικά τοις Μετρητοίς" σε "Παραστατικά επί Πιστώσει" και αντίστοιχα στο πεδίο 2 από "Παραστατικά επί Πιστώσει" σε "Παραστατικά τοις Μετρητοίς". 2. Διαγραφή του πεδίου υπογραφής του εκδότη και του παραλήπτη για περίπτωση επιταγής.
Τρ. Έκδοση: 6
Ισχύει από: 26/05/2016
Τελ. Τροποποίηση: 22/02/2017
Περιγραφή:  Διαγράφηκε το πεδίο των υπογραφών για την περίπτωση έκδοσης επιταγής.
Τρ. Έκδοση: 5
Ισχύει από: 15/03/2017
Τελ. Τροποποίηση: 29/02/2016
Περιγραφή: Διαγράφηκε η στήλη με τίτλο «ΤΛ (μόνο για α1 και α3)».
Τρ. Έκδοση: 6
Ισχύει από: 15/03/2016
Τελ. Τροποποίηση: 22/02/2017
Περιγραφή:  Αλλαγή των συντελεστών ΦΠΑ από 23%σε 24% και από 16% σε 17%.
Τρ. Έκδοση: 10
Ισχύει από: 15/03/2017
Τελ. Τροποποίηση: 23/01/2010
Περιγραφή: • Τροποποιήθηκε στο τέλος του εντύπου η σημείωση: Από «Προσοχή! Όταν πρόκειται για Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα (FP6, FP7, Marie Curie, Life κλπ) ή για Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (Interreg, MED, SEE κλπ) η κατάσταση αμειβομένων συνοδεύεται απαραίτητα από τα Μηνιαία Φύλλα Εργασίας (Monthly Time Sheet). Για προγράμματα του Πλαισίου συμπληρώστε το έντυπο Δ.10- Μηνιαίο Φύλλο Εργασίας. Για προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συμπληρώστε το αντίστοιχο επίσημο έντυπο του Φορέα Χρηματοδότησης.» σε «Προσοχή! Όταν απαιτείται από τον Φορέα Χρηματοδότησης, η κατάσταση αμειβομένων, συνοδεύεται απαραίτητα από τα Μηνιαία Φύλλα Εργασίας (Monthly Time Sheet) εκτυπωμένα μέσω του συστήματος καταγραφής των ωρών απασχόλησης στην ιστοσελίδα της ΕΕ.»
Τρ. Έκδοση: 4
Ισχύει από: 23/01/2010
Τελ. Τροποποίηση: 22/02/2017
Περιγραφή:  Διαγράφηκε το πεδίο των υπογραφών για την περίπτωση έκδοσης επιταγής.
Τρ. Έκδοση: 2
Ισχύει από: 15/03/2017
Τελ. Τροποποίηση: 02/06/2016
Περιγραφή:  Ο τίτλος του εγγράφου τροποποιείται από «Απόδοση ποσοστού 15% άσκησης ελευθέριου επαγγέλματος» σε «Απόδοση ποσοστού άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας».  Γίνεται διάκριση του ποσοστού απόδοσης σε 15% με ισχύ πριν τις 10/05/2016 και σε 7% με ισχύ από τις 11/05/2016 και μετά.  Η διατύπωση «άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος» που αναφέρεται τόσο στον τίτλο του εντύπου όσο και στην περίπτωση της απόδοσης του 7%, τροποποιείται σε «άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας»
Τρ. Έκδοση: 2
Ισχύει από: 01/06/2016
Τελ. Τροποποίηση: 29/02/2016
Περιγραφή: Προστέθηκε η στήλη με τίτλο «Τίτλος Λογισμικού / Διεύθυνση Ιστοσελίδας»
Τρ. Έκδοση: 6
Ισχύει από: 15/03/2016
Τελ. Τροποποίηση: 09/01/2015
Περιγραφή: Τροποποιήθηκε ο τίτλος του εντύπου από «ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ» σε «ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ/ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΟΔΩΝ» καθώς η συμπλήρωση του εντύπου αφορά πλέον και στις δύο περιπτώσεις δαπανών.
Τρ. Έκδοση: 5
Ισχύει από: 12/01/2015
Τελ. Τροποποίηση: 29/02/2016
Περιγραφή: Έκδοση νέου εντύπου με κωδικό Ο.12 και τίτλο «Πίνακας Στοιχείων για Πληρωμή με Έμβασμα». Το έντυπο Ο.12 επισυνάπτεται με το έντυπο Ο.04 όταν πρόκειται για πληρωμή με έμβασμα.
Τρ. Έκδοση: 5
Ισχύει από: 15/03/2016
Τελ. Τροποποίηση: 24/07/2009
Περιγραφή: • Προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής τρόπου μεταφοράς του εισαγόμενου αγαθού. • Στον πίνακα «Εισαγωγή αγαθών από χώρες της κοινότητας» τροποποιήθηκε η τρίτη γραμμή του πίνακα από «Καθαρή Μάζα» σε «Βάρος σε κιλά» και διαγράφηκε η τέταρτη γραμμή του πίνακα «συμπληρωματικές μονάδες».
Τρ. Έκδοση: 3
Ισχύει από: 01/08/2009
Τελ. Τροποποίηση: 21/07/2017
Περιγραφή:  Στο πλαίσιο με τίτλο «Δικαιολογητικά που απαραίτητα πρέπει να συνοδεύουν το ημερολόγιο κίνησης» το δικαιολογητικό «γ. Σύνδεση με φυσικό αντικείμενο-Πακέτα εργασίας», αντικαθίσταται από το δικαιολογητικό «γ. Έκθεση Πεπραγμένων (Συμπλήρωση του εντύπου Ο.16 Μετακινήσεις-Έκθεση Πεπραγμένων».
Τρ. Έκδοση: 8
Ισχύει από: 24/07/2017
Τελ. Τροποποίηση: 21/07/2017
Περιγραφή:  Διαγράφηκε η υποσημείωση 1 και το σχετικό πλαίσιο επεξήγησης.
Τρ. Έκδοση: 4
Ισχύει από: 24/07/2017
Τελ. Τροποποίηση: 09/01/2015
Περιγραφή: Τροποποιήθηκε η υποσημείωση στον τίτλο του εντύπου όπου γίνεται αναφορά στην κατηγορία προϋπολογισμού από «ΛΟΙΠΑ» σε «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ/ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ».
Τρ. Έκδοση: 2
Ισχύει από: 12/01/2015
Έντυπα Αιτήσεων
Τελ. Τροποποίηση: 11/04/2005
Περιγραφή: Προσθήκη της φράσης/δήλωσης του ΕΥ ότι είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη/χρήση του προσωπικού κωδικού πρόσβασης και ότι η ΕΕ δε φέρει ευθύνη για ενδεχόμενη υποκλοπή τους
Τρ. Έκδοση: 3
Ισχύει από: 11/04/2005
Τελ. Τροποποίηση: 08/02/2010
Περιγραφή: • Αλλαγή στη μορφή του εντύπου. • Δυνατότητα παροχής κωδικού πρόσβασης σε Συνεργάτες, με αίτημα μέσω του εντύπου, για τη δήλωση ωρών απασχόλησης (Monthly Time Sheets)
Τρ. Έκδοση: 3
Ισχύει από: 01/02/2010
Τελ. Τροποποίηση: 17/03/2014
Περιγραφή: Διαγράφηκαν οι επιλογές α) Βεβαίωση Προϋπηρεσίας και β) Βεβαίωση Απαλλαγής ΦΠΑ εργαζόμενου και προστέθηκαν οι επιλογές α) Βεβαίωση απασχόλησης σε έργα και β) Βεβαίωση επιστημονικά υπεύθυνου.
Τρ. Έκδοση: 3
Ισχύει από: 17/03/2014
Τελ. Τροποποίηση: 21/01/2015
Περιγραφή: Συγχώνευση των κατηγοριών προϋπολογισμού Αναλώσιμα και Λοιπά Έξοδα καθώς και των κατηγοριών προϋπολογισμού Μετακινήσεις Εσωτερικού και Μετακινήσεις Εξωτερικού.
Τρ. Έκδοση: 3
Ισχύει από: 22/01/2015
Τελ. Τροποποίηση: 08/04/2011
Περιγραφή: Προστέθηκε πεδίο για την συμπλήρωση του τρόπου αποστολής όταν πρόκειται για αποστολή αγαθών στο εξωτερικό και μορφοποιήθηκε εκ νέου το έντυπο.
Τρ. Έκδοση: 3
Ισχύει από: 08/04/2011
Τελ. Τροποποίηση: 05/06/2013
Περιγραφή: Τροποποιήθηκε το πεδίο "Συνοπτική Περιγραφή της Εφεύρεσης". Προστέθηκε το πεδίο "Σε περίπτωση που το υπό κατοχύρωση ερευνητικό αποτέλεσμα προήλθε από ερευνητικό πρόγραμμα αναφέρατε τα Στοιχεία του:" Επίσης προστέθηκε η υποσημείωση 1 σχετικά με τα στοιχεία του ερευνητικού προγράμματος. Στο πεδίο των στοιχείων του συν-δημιουργού προσδιορίστηκαν τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, τηλέφωνο, e-mail). Προστέθηκε ο πίνακας Γ.Στάθμη Τεχνικής της Εφεύρεσης. Τροποποιήθηκε ο πίνακας με τίτλο "Προστασία της Εφεύρεσης" και τροποποιήθηκαν τα πεδία του πίνακα με τίτλο "Αξιοποίηση της εφεύρεσης"
Τρ. Έκδοση: 2
Ισχύει από: 05/06/2012
Τελ. Τροποποίηση: 10/06/2015
Περιγραφή: Προσθήκη πεδίου συμπλήρωσης για το ΑΦΜ
Τρ. Έκδοση: 3
Ισχύει από: 10/06/2015
Τελ. Τροποποίηση: 07/04/2016
Περιγραφή: Προσθήκη πεδίου swift code και επωνυμίας τράπεζας
Τρ. Έκδοση: 3
Ισχύει από: 07/04/2016
Τελ. Τροποποίηση: 22/02/2017
Περιγραφή:  Προσθήκη πεδίου για την σφραγίδα της εταιρίας.
Τρ. Έκδοση: 4
Ισχύει από: 15/03/2017
Τελ. Τροποποίηση: 19/07/2012
Περιγραφή: 1. Προσθήκη νέου πλαισίου συμπλήρωσης με τίτλο «Συνοπτική Περιγραφή Αντικειμένου του Έργου». 2. Οριοθέτηση πλαισίου για την υπογραφή και τα στοιχεία του Επιστημονικά Υπεύθυνου του έργου
Τρ. Έκδοση: 2
Ισχύει από: 17/07/2012
Τελ. Τροποποίηση: 19/07/2012
Περιγραφή: 1. Η αναφορά για την σχετική συμπλήρωση του «ποσοστού συμμετοχής» απαλείφτηκε και δεν απαιτείται πλέον η αναγραφή του. 2. Προσθήκη νέου πλαισίου συμπλήρωσης με τίτλο «Συνοπτική Περιγραφή Αντικειμένου του Έργου». 3. Οριοθέτηση πλαισίου για την υπογραφή και τα στοιχεία του Επιστημονικά Υπεύθυνου του έργου.
Τρ. Έκδοση: 2
Ισχύει από: 17/07/2012