EL | EN
Αναζητήστε με κάποιο από τα κριτήρια...

Έντυπα Συναλλαγών

Οι λειτουργίες μας έχουν τυποποιηθεί με την χρήση πρότυπων εντύπων και αιτήσεων. Συνεπώς, για τις μεταξύ μας συναλλαγές, επιλέγετε το κατάλληλο έντυπο από την παρακάτω λίστα, το συμπληρώνετε και μας το καταθέτετε. Για να αποφεύγονται προβλήματα, μην ξεχνάτε να χρησιμοποιείτε την τρέχουσα έκδοση των εντύπων.

Αν θέλετε να υποβάλετε πρόταση, ίσως να χρειαστείτε τα στοιχεία μας.
Κατεβάστε σε μορφή pdf:

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων τα οποία αφορούν όλα τα έντυπα των αιτήσεων που δεν απαιτείται να συνοδεύονται από πρωτότυπα δικαιολογητικά (δείτε αναλυτικά...)

Διοικητικά Έντυπα
Τελ. Τροποποίηση: 29/11/2017
Περιγραφή:
 Μετατροπή του εντύπου σε ηλεκτρονικό έντυπο με ψηφιακή υπογραφή.  Τροποποίηση των πεδίων της ενότητας «Στοιχεία υπευθύνου του οργανισμού που συντονίζει την πρόταση (coordinator)» και μετονομασία σε «Στοιχεία Συντονιστή στην περίπτωση που δεν είναι το ΑΠΘ».  Διαχωρισμός σε δύο ενότητες «Στοιχεία Οργανισμού» και «Στοιχεία Υπευθύνου/ης Οργανισμού».  Κατάργηση των πεδίων ‘Αριθμός Φορολογικού Μητρώου’ και ‘ΔΟΥ’, και προσθήκη πεδίου ‘Ιστοσελίδα’.  Τροποποίηση των πεδίων της ενότητας «Στοιχεία πρότασης».  Συγχώνευση των πεδίων ‘Πλαίσιο’ και ‘Πρόγραμμα’.  Κατάργηση του πεδίου ‘Μέτρο/δράση’.  Προσθήκη του πεδίου ‘Πρόσκληση’.
Τρ. Έκδοση: 7
Ισχύει από: 30/11/2017
Τελ. Τροποποίηση: 02/03/2018
Περιγραφή:
 Διαγράφηκε η λέξη «εκπαιδευτικό» από την δήλωση του Διευθυντή του Τομέα «ότι η εκτέλεση του παραπάνω προγράμματος δεν παρακωλύει το εκπαιδευτικό έργο του τομέα».
Τρ. Έκδοση: 12
Ισχύει από: 05/03/2018
Τελ. Τροποποίηση: 09/01/2015
Περιγραφή:
1. Τροποποιήθηκε η κατηγορία δαπάνης από ε) Αναλώσιμα σε ε) Αναλώσιμα / Λοιπά Έξοδα. 2. Τροποποιήθηκε η κατηγορία δαπάνης από στ) Μετακινήσεις εσωτερικού σε στ) Μετακινήσεις. 3. Διαγράφηκε η κατηγορία δαπάνης ζ) Μετακινήσεις εξωτερικού. 4. Διαγράφηκε η κατηγορία δαπάνης η) Λοιπά έξοδα.
Τρ. Έκδοση: 3
Ισχύει από: 12/01/2015
Τελ. Τροποποίηση: 02/03/2018
Περιγραφή:
 Δημιουργήθηκε δεύτερο υποβοηθητικό φύλλο excel με τίτλο «Παράρτημα Κατηγοριών Δαπανών», όπου περιλαμβάνεται το σύνολο των κωδικών Π/Υ έργου, η περιγραφή των κατηγοριών δαπάνης και οι βασικές κατηγορίες δαπάνης.  Για την στήλη με τίτλο «ΚΩΔΙΚΟΣ Π/Υ ΕΡΓΟΥ [1]» ενεργοποιήθηκε η δυνατότητα ηλεκτρονικής συμπλήρωσης του πεδίου από προεπιλεγμένη λίστα κωδικών προϋπολογισμού με την ταυτόχρονη συμπλήρωση των στηλών «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ [1]» και «ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ [1]».  Προστέθηκε πίνακας με τις επεξηγήσεις [1], [2] και [3] για την ορθή συμπλήρωση των αντίστοιχων στηλών.  Η περιγραφή κατηγορίας δαπάνης «Η/Υ, οθόνες, εκτυπωτές, λοιπά περιφερειακά υπολογιστών, tablets» του κωδικού 14.03 τροποποιήθηκε σε «Η/Υ και ηλεκτρονικά συγκροτήματα (οθόνες, εκτυπωτές, λοιπά περιφερειακά υπολογιστών, tablets)».  Η περιγραφή κατηγορίας δαπάνης «Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (π.χ. επιγραφές κτιρίων)» του κωδικού 14.09 τροποποιήθηκε σε «Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (που δεν ανήκει στους προαναφερόμενους λογαριασμούς π.χ. επιγραφές κτιρίων)».  Προστέθηκε ο κωδικός 16.01 «Ασώματες ακινητοποιήσεις (διπλώματα ευρεσιτεχνίας, άδειες, σήματα κλπ)».  Η περιγραφή κατηγορίας δαπάνης «Προμήθεια λογισμικών» του κωδικού 16.17 τροποποιήθηκε σε «Προμήθεια λογισμικών προγραμμάτων».  Ο κωδικός 60.01 «Αποδοχές Προσωπικού με σύμβαση εργασίας» τροποποιήθηκε στον κωδικό 60.00 «Αποδοχές Προσωπικού με σύμβαση εργασίας».  Προστέθηκε ο κωδικός 60.01 «Αποδοχές Ημερομίσθιου Προσωπικού».  Η περιγραφή κατηγορίας δαπάνης «Έξοδα επισκευής και συντήρησης κτιρίων, χώρων, μηχανημάτων» του κωδικού 62.07 τροποποιήθηκε σε «Έξοδα επισκευής και συντήρησης κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων».  Η περιγραφή κατηγορίας δαπάνης «Έξοδα για ηλεκτρικό ρεύμα, θέρμανση, ύδρευση» του κωδικού 62.98 τροποποιήθηκε σε «Λοιπές παροχές τρίτων καθώς και ηλεκτρικό ρεύμα, θέρμανση, ύδρευση».
Τρ. Έκδοση: 3
Ισχύει από: 05/03/2018
Τελ. Τροποποίηση: 22/02/2017
Περιγραφή:
 Προστέθηκε η κατηγορία Εκπαίδευσης [5β] (για δημόσιους υπαλλήλους του ΑΠΘ) για την επιλογή μεταξύ των περιπτώσεων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ.  Προστέθηκε η κατηγορία Οικογενειακής Κατάστασης [17α] για την επιλογή μεταξύ των περιπτώσεων έγγαμου και άγαμου.  Προστέθηκε η κατηγορία Αριθμού Παιδιών [17β] για την καταχώριση του αριθμού τέκνων
Τρ. Έκδοση: 12
Ισχύει από: 15/03/2017
Τελ. Τροποποίηση: 02/03/2018
Περιγραφή:
 Στην κατηγορία με τίτλο «ΕΦΚΑ-Ελεύθεροι επαγγελματίες χωρίς ΦΠΑ με υπαγωγή στην παράγραφο 9 του άρθρου 39 του Νόμου 4387/2016» προστέθηκε ο κωδικός β4κ: ΕΦΚΑ πρώην ΕΤΑΑ εκπαιδευτής σε σεμινάρια.
Τρ. Έκδοση: 16
Ισχύει από: 05/03/2018
Τελ. Τροποποίηση: 29/11/2017
Περιγραφή:
 Από τον πίνακα των κωδικών κατηγοριών διαγράφηκαν όλοι οι κωδικοί της ενότητας «ΤΣΑΥ (κύρια ασφάλιση) – ΙΚΑ (ασφάλιση για παροχές σε χρήμα)», όλοι οι κωδικοί της ενότητας «ΤΣΜΕΔΕ (κύρια ασφάλιση) – ΙΚΑ (ασφάλιση για παροχές σε χρήμα)» και ο κωδικός «γ1α: ΙΚΑ ΤΕΑΜ ΜΙΚΤΑ» της ενότητας «ΙΚΑ (κύρια ασφάλιση).  Η ενότητα «ΙΚΑ (κύρια ασφάλιση)» μετονομάστηκε σε «ΕΦΚΑ» και προστέθηκαν οι παρακάτω κωδικοί κατηγοριών.  γ1ζ: Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί  γ11ε: ΕΦΚΑ – ΙΚΑ  γ1στ: ΕΦΚΑ – συντηρητές  γ11α: ΕΦΚΑ – ΤΣΑΥ  γ11γ: ΕΦΚΑ - ΤΣΑΥ με μειωμένη εισφορά κλάδου σύνταξης 50%  γ11β: ΕΦΚΑ – ΤΣΜΕΔΕ  Στον πίνακα των κωδικών κατηγοριών διαγράφηκαν οι περιπτώσεις «[17] Ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα πριν την 01/01/1993» και «[18] Ασφαλισμένοι μετά την 31/12/1992».  Στον πίνακα των κωδικών κατηγοριών η περίπτωση «[16] Συμπληρώστε τον κωδικό της κατηγορίας δαπάνης σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο Έργου (μόνο για έργα ΕΣΠΑ)» τροποποιήθηκε σε «[16] Συμπληρώστε την κατηγορία δαπάνης σύμφωνα με τον προϋπολογισμό».  Η στήλη «[13] Μηνιαίο ή ημερήσιο ακαθάριστο» τροποποιήθηκε σε «[13α] Μηνιαίο ακαθάριστο / [13β] Ημερομίσθιο / [13γ] Ωρομίσθιο».  Η στήλη «[16] Κωδ. ΤΔΕ/Υ» μετονομάστηκε σε «Κατηγορία Δαπάνης».  Προστέθηκε πίνακας με τίτλο «Ημέρες Εργασίας» ο οποίος συμπληρώνεται στις περιπτώσεις των κωδικών κατηγοριών γ1β: ΙΚΑ με οικοδομικά βαρέα και γ1στ: ΕΦΚΑ – συντηρητές.
Τρ. Έκδοση: 11
Ισχύει από: 06/12/2017
Τελ. Τροποποίηση: 02/03/2018
Περιγραφή:
 Το όριο για τον ανοικτό και τον διεθνή διαγωνισμό αυξήθηκε από τις 135.000,00€ στις 144.000,00€
Τρ. Έκδοση: 19
Ισχύει από: 05/03/2018
Τελ. Τροποποίηση: 29/11/2017
Περιγραφή:
 Μεταβολή κατηγοριοποίησης στην "Επιλογή δικαιώματος ιδιοκτησίας".  Η ενότητα "Εφαρμογές στην οικονομία" μετονομάζεται σε "Εφαρμογές στην οικονομία και την κοινωνία" και μεταβάλλεται το περιεχόμενό της, για πληρέστερη ενημέρωση.
Τρ. Έκδοση: 6
Ισχύει από: 30/11/2017
Τελ. Τροποποίηση: 21/01/2015
Περιγραφή:
Συγχώνευση των κατηγοριών προϋπολογισμού Αναλώσιμα και Λοιπά Έξοδα καθώς και των κατηγοριών προϋπολογισμού Μετακινήσεις Εσωτερικού και Μετακινήσεις Εξωτερικού.

Σύμφωνα με την επικαιροποιημένη πολιτική χρηματοδότησης των συνεδρίων (ΣΥΝ. 677 / 28 - 11 - 2017) που τίθενται υπό την αιγίδα των Τμημάτων / Σχολών του ΑΠΘ, το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης ανά είδος εκδήλωσης διαμορφώνεται ως εξής:

Είδος Εκδήλωσης Ποσό
Σεμινάριο (διάρκειας 1/2 μέρας) 300€
Ημερίδα 400€
Εθνικό Συνέδριο 800€
Διεθνές Συνέδριο 1.200€
Τρ. Έκδοση: 5
Ισχύει από: 22/01/2015
Τελ. Τροποποίηση: 22/02/2017
Περιγραφή:
 Η διατύπωση της 1ης παραγράφου «με σκοπό να εξετάσουν τις προσφορές των συμμετεχόντων» αντικαταστάθηκε από την διατύπωση «με σκοπό να εξετάσουν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα οποία κλήθηκε να προσκομίσει (σύμφωνα με το άρθρο 13 της διακήρυξης) η προκριθείσα εταιρία / προκριθείσες εταιρίες».  Προσθήκη τριών γραμμών συμπλήρωσης για την επωνυμία του/των προμηθευτών.  Διαγράφηκε ο πίνακας με τίτλο «Υποψήφιοι ανάδοχοι που ανταποκρίθηκαν στην προκήρυξη του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού και κατέθεσαν προσφορές».  Διαγράφηκε ο πίνακας «Αιτιολόγηση της απόφασης όταν δεν υπάρχει συνημμένη έκθεση της επιτροπής Διαγωνισμού».
Τρ. Έκδοση: 7
Ισχύει από: 15/03/2017
Τελ. Τροποποίηση: 29/05/2015
Περιγραφή:
Προσθήκη πίνακα συμπλήρωσης με τίτλο «Στοιχεία και Υπογραφή Γραμματέα Επιτροπής»
Τρ. Έκδοση: 3
Ισχύει από: 29/05/2015
Τελ. Τροποποίηση: 29/05/2015
Περιγραφή:
Προσθήκη πίνακα συμπλήρωσης με τίτλο «Στοιχεία και Υπογραφή Γραμματέα Επιτροπής»
Τρ. Έκδοση: 3
Ισχύει από: 29/05/2015
Τελ. Τροποποίηση: 29/02/2016
Περιγραφή:
Προσθήκη πεδίου με τίτλο «Κωδικός Συνδεδεμένου Έργου» Διαγραφή της επιλογής πεδίου για «έκδοση Μπλοκ Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών» και της επιλογής πεδίου «Τεμάχια». Προσθήκη επιλογής πεδίου για την «χορήγηση κωδικού για έκδοση μηχανογραφημένων παραστατικών» Η δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα δεν αφορά πλέον μόνο στη διοργάνωση συνεδρίων
Τρ. Έκδοση: 3
Ισχύει από: 15/03/2016
Τελ. Τροποποίηση: 29/11/2017
Περιγραφή:
 Προσθήκη σχετικής επισήμανσης καθώς σύμφωνα με το νέο Νόμο 4485/2017 τα μέλη των Επιτροπών Αξιολόγησης και Ενστάσεων δεν πρέπει να έχουν σχέση συγγένειας έως και γ’ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με οποιονδήποτε από τους αιτούντες ενδιαφερομένους στην πρόσκληση.  Προσθήκη επισήμανσης πως ο Γραμματέας ή ο Αναπληρωτής Γραμματέας συμμετέχει και στις δύο επιτροπές (επιτροπή αξιολόγησης και επιτροπή ενστάσεων).  Δημιουργία συνοδευτικού εντύπου για τον ορισμό επιτροπών (αξιολόγησης και ενστάσεων). Η επιτροπή αξιολόγησης παραμένει ίδια καθ' όλη τη διάρκεια του έργου ενώ η επιτροπή ενστάσεων συγκροτείται κάθε έτος. Το συνοδευτικό έντυπο της αίτησης ορισμού επιτροπών υποβάλλεται μία φορά για τον ορισμό επιτροπής αξιολόγησης και επιτροπής ενστάσεων και υποβάλλεται εκ νέου κάθε φορά που αλλάζει το έτος για τον ορισμό επιτροπής ενστάσεων και μόνο.  Προσθήκη πίνακα όπου ο ΕΥ επιλέγει αν επισυνάπτει ή όχι το συνοδευτικό έντυπο της «Αίτησης Ορισμού Επιτροπών». Επιπλέον επισημαίνεται ότι το συνοδευτικό έντυπο της αίτησης ορισμού επιτροπών υποβάλλεται μία φορά για τον ορισμό επιτροπής αξιολόγησης και επιτροπής ενστάσεων και υποβάλλεται εκ νέου κάθε φορά που αλλάζει το έτος για τον ορισμό επιτροπής ενστάσεων και μόνο.
Τρ. Έκδοση: 5
Ισχύει από: 30/11/2017
Οικονομικά Έντυπα
Τελ. Τροποποίηση: 02/03/2018
Περιγραφή:
 Δημιουργήθηκε δεύτερο υποβοηθητικό φύλλο excel με τίτλο «Παράρτημα Κατηγοριών Δαπανών», όπου περιλαμβάνεται το σύνολο των κωδικών Π/Υ έργου, η περιγραφή των κατηγοριών δαπάνης και οι βασικές κατηγορίες δαπάνης.  Προστέθηκε σχετικό πεδίο για την καταχώριση του Κωδικού Προϋπολογισμού Έργου και ενεργοποιήθηκε η δυνατότητα ηλεκτρονικής συμπλήρωσης του πεδίου από προεπιλεγμένη λίστα κωδικών προϋπολογισμού.
Τρ. Έκδοση: 8
Ισχύει από: 05/03/2018
Τελ. Τροποποίηση: 02/03/2018
Περιγραφή:
 Δημιουργήθηκε δεύτερο υποβοηθητικό φύλλο excel με τίτλο «Παράρτημα Κατηγοριών Δαπανών», όπου περιλαμβάνεται το σύνολο των κωδικών Π/Υ έργου, η περιγραφή των κατηγοριών δαπάνης και οι βασικές κατηγορίες δαπάνης.  Προστέθηκε σχετικό πεδίο για την καταχώριση του Κωδικού Προϋπολογισμού Έργου και ενεργοποιήθηκε η δυνατότητα ηλεκτρονικής συμπλήρωσης του πεδίου από προεπιλεγμένη λίστα κωδικών προϋπολογισμού.
Τρ. Έκδοση: 7
Ισχύει από: 05/03/2018
Τελ. Τροποποίηση: 24/07/2009
Περιγραφή:
• Προστέθηκε η επισήμανση «Για Εθνικούς Φορείς απαιτείται ταυτόχρονα με την εντολή πληρωμής να υποβάλετε και το τιμολόγιο του Συνεργαζόμενου Φορέα».
Τρ. Έκδοση: 2
Ισχύει από: 01/08/2009
Τελ. Τροποποίηση: 22/02/2017
Περιγραφή:
 Διαγράφηκε το πεδίο των υπογραφών για την περίπτωση έκδοσης επιταγής.
Τρ. Έκδοση: 7
Ισχύει από: 15/03/2017
Τελ. Τροποποίηση: 25/05/2016
Περιγραφή:
1. Στον πίνακα με τίτλο "Τρόπος Πληρωμής", αλλάζει η περιγραφή του πεδίου 1 από "Παραστατικά τοις Μετρητοίς" σε "Παραστατικά επί Πιστώσει" και αντίστοιχα στο πεδίο 2 από "Παραστατικά επί Πιστώσει" σε "Παραστατικά τοις Μετρητοίς". 2. Διαγραφή του πεδίου υπογραφής του εκδότη και του παραλήπτη για περίπτωση επιταγής.
Τρ. Έκδοση: 6
Ισχύει από: 26/05/2016
Τελ. Τροποποίηση: 02/03/2018
Περιγραφή:
 Προστέθηκε σχετικό πεδίο για την καταχώριση του Κωδικού Προϋπολογισμού Έργου και με προεπιλεγμένο από λίστα τον κωδικό 64-01.
Τρ. Έκδοση: 6
Ισχύει από: 05/03/2018
Τελ. Τροποποίηση: 02/03/2018
Περιγραφή:
 Στον πίνακα των επιλογών κωδικού κατηγορίας προστέθηκαν οι αντίστοιχοι κωδικοί προϋπολογισμού έργου, α1: Μέλος ΔΕΠ ΑΠΘ (60-00 ή 61-00), α2: Μέλος ΔΕΠ άλλων ΑΕΙ και ΤΕΙ (61-90) και α3: Υπάλληλος ΑΠΘ (60-00).
Τρ. Έκδοση: 7
Ισχύει από: 05/03/2018
Τελ. Τροποποίηση: 02/03/2018
Περιγραφή:
 Δημιουργήθηκε δεύτερο υποβοηθητικό φύλλο excel με τίτλο «Παράρτημα Κατηγοριών Δαπανών» όπου περιλαμβάνονται οι κωδικοί Π/Υ έργου της κατηγορίας των Τρίτων.  Προστέθηκε σχετικό πεδίο για την καταχώριση του Κωδικού Προϋπολογισμού Έργου και ενεργοποιήθηκε η δυνατότητα ηλεκτρονικής συμπλήρωσης του πεδίου από προεπιλεγμένη λίστα κωδικών προϋπολογισμού.
Τρ. Έκδοση: 12
Ισχύει από: 05/03/2018
Τελ. Τροποποίηση: 29/11/2017
Περιγραφή:
 Από τον πίνακα με τους κωδικούς κατηγοριών διαγράφηκαν οι παρακάτω κωδικοί:  γ1α: ΙΚΑ ΤΕΑΜ ΜΙΚΤΑ  γ2α: ΤΕΑΧ Νέοι από 01/01/1993  γ2β: ΤΕΑΧ Παλιοί έως 31/12/1992  γ3α: ΤΣΑΥ Νέοι από 01/01/93 άνω 5ετίας  γ3β: ΤΣΑΥ Νέοι από 01/01/93 κάτω 5ετίας  γ3γ: ΤΣΑΥ Παλιοί έως 31/12/92 άνω 5ετίας με δικ.άσκ.ελευθ.επαγγ.  γ3δ: ΤΣΑΥ Παλιοί έως 31/12/92 άνω 5ετίας χωρίς δικ.άσκ.ελευθ.επαγγ.  γ3ε: ΤΣΑΥ Παλιοί έως 31/12/92 κάτω 5ετίας με δικ.άσκ.ελευθ.επαγγ.  γ3στ: ΤΣΑΥ Παλιοί έως 31/12/92 κάτω 5ετίας χωρίς δικ.άσκ.ελευθ.επαγγ.  γ4α: ΤΣΜΕΔΕ Νέοι από 01/01/93 άνω 5ετίας  γ4β: ΤΣΜΕΔΕ Νέοι από 01/01/93 κάτω 5ετίας  γ4γ: ΤΣΜΕΔΕ Παλιοί έως 31/12/92 άνω 5ετίας  γ4δ: ΤΣΜΕΔΕ Παλιοί έως 31/12/92 κάτω 5ετίας  γ4ε: ΤΣΜΕΔΕ Παλιοί έως 31/12/92 άνω 5ετίας (πολ.ασφ.)  Στον πίνακα με τους κωδικούς κατηγοριών προστέθηκαν οι παρακάτω κωδικοί:  γ1ζ: Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί  γ1στ: ΕΦΚΑ – συντηρητές  γ11ε: ΕΦΚΑ - ΙΚΑ
Τρ. Έκδοση: 5
Ισχύει από: 06/12/2017
Τελ. Τροποποίηση: 22/02/2017
Περιγραφή:
 Διαγράφηκε το πεδίο των υπογραφών για την περίπτωση έκδοσης επιταγής.
Τρ. Έκδοση: 2
Ισχύει από: 15/03/2017
Τελ. Τροποποίηση: 02/06/2016
Περιγραφή:
 Ο τίτλος του εγγράφου τροποποιείται από «Απόδοση ποσοστού 15% άσκησης ελευθέριου επαγγέλματος» σε «Απόδοση ποσοστού άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας».  Γίνεται διάκριση του ποσοστού απόδοσης σε 15% με ισχύ πριν τις 10/05/2016 και σε 7% με ισχύ από τις 11/05/2016 και μετά.  Η διατύπωση «άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος» που αναφέρεται τόσο στον τίτλο του εντύπου όσο και στην περίπτωση της απόδοσης του 7%, τροποποιείται σε «άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας»
Τρ. Έκδοση: 2
Ισχύει από: 01/06/2016
Τελ. Τροποποίηση: 02/03/2018
Περιγραφή:
 Δημιουργήθηκε δεύτερο υποβοηθητικό φύλλο excel με τίτλο «Παράρτημα Κατηγοριών Δαπανών» όπου περιλαμβάνονται οι κωδικοί Π/Υ έργου της κατηγορίας των Οργάνων-Υλικών.  Προστέθηκε σχετικό πεδίο για την καταχώριση του Κωδικού Προϋπολογισμού Έργου και ενεργοποιήθηκε η δυνατότητα ηλεκτρονικής συμπλήρωσης του πεδίου από προεπιλεγμένη λίστα κωδικών προϋπολογισμού.
Τρ. Έκδοση: 8
Ισχύει από: 05/03/2018
Τελ. Τροποποίηση: 02/03/2018
Περιγραφή:
 Δημιουργήθηκε δεύτερο υποβοηθητικό φύλλο excel με τίτλο «Παράρτημα Κατηγοριών Δαπανών» όπου περιλαμβάνονται οι κωδικοί Π/Υ έργου της κατηγορίας των Αναλωσίμων/Λοιπών Εξόδων.  Προστέθηκε σχετικό πεδίο για την καταχώριση του Κωδικού Προϋπολογισμού Έργου και ενεργοποιήθηκε η δυνατότητα ηλεκτρονικής συμπλήρωσης του πεδίου από προεπιλεγμένη λίστα κωδικών προϋπολογισμού.
Τρ. Έκδοση: 7
Ισχύει από: 05/03/2018
Τελ. Τροποποίηση: 29/02/2016
Περιγραφή:
Έκδοση νέου εντύπου με κωδικό Ο.12 και τίτλο «Πίνακας Στοιχείων για Πληρωμή με Έμβασμα». Το έντυπο Ο.12 επισυνάπτεται με το έντυπο Ο.04 όταν πρόκειται για πληρωμή με έμβασμα.
Τρ. Έκδοση: 5
Ισχύει από: 15/03/2016
Τελ. Τροποποίηση: 29/11/2017
Περιγραφή:
 Από την υποσημείωση [2] διαγράφεται η φράση «πχ. α) για τη προμήθεια βιβλίων η αιτιολογία μπορεί να είναι: "επιμόρφωση εκπαιδευομένων" ή "εργαλεία εκπαίδευσης", β) για τη προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων: "πείραμα" κλπ».
Τρ. Έκδοση: 4
Ισχύει από: 06/12/2017
Τελ. Τροποποίηση: 29/11/2017
Περιγραφή:
 Προσθήκη πίνακα, όπου ο Επιστημονικώς Υπεύθυνος δηλώνει αν είναι και ο Προϊστάμενος του Μετακινούμενου.
Τρ. Έκδοση: 9
Ισχύει από: 06/12/2017
Τελ. Τροποποίηση: 29/11/2017
Περιγραφή:
 Προσθήκη πίνακα, όπου ο Επιστημονικώς Υπεύθυνος δηλώνει αν είναι και ο Προϊστάμενος του Μετακινούμενου.
Τρ. Έκδοση: 3
Ισχύει από: 06/12/2017
Τελ. Τροποποίηση: 21/07/2017
Περιγραφή:
 Διαγράφηκε η υποσημείωση 1 και το σχετικό πλαίσιο επεξήγησης.
Τρ. Έκδοση: 4
Ισχύει από: 24/07/2017
Τελ. Τροποποίηση: 09/01/2015
Περιγραφή:
Τροποποιήθηκε η υποσημείωση στον τίτλο του εντύπου όπου γίνεται αναφορά στην κατηγορία προϋπολογισμού από «ΛΟΙΠΑ» σε «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ/ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ».
Τρ. Έκδοση: 2
Ισχύει από: 12/01/2015
Τελ. Τροποποίηση: 02/03/2018
Περιγραφή:
 Προστέθηκε σχετικό πεδίο για την καταχώριση του Κωδικού Προϋπολογισμού Έργου και με προεπιλεγμένο από λίστα τον κωδικό 60-00.
Τρ. Έκδοση: 3
Ισχύει από: 05/03/2018
Τελ. Τροποποίηση: 02/03/2018
Περιγραφή:
 Στο πεδίο των υποσημειώσεων προστέθηκε η διατύπωση «2. Όταν ο μετακινούμενος είναι ο ΕΥ του έργου το έντυπο θα πρέπει να υπογράφεται από τον προϊστάμενό του (Διευθυντή Εργαστηρίου, Διευθυντή Τομέα, Πρόεδρο Τμήματος)».
Τρ. Έκδοση: 2
Ισχύει από: 05/03/2018
Έντυπα Αιτήσεων
Τελ. Τροποποίηση: 11/04/2005
Περιγραφή:
Προσθήκη της φράσης/δήλωσης του ΕΥ ότι είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη/χρήση του προσωπικού κωδικού πρόσβασης και ότι η ΕΕ δε φέρει ευθύνη για ενδεχόμενη υποκλοπή τους
Τρ. Έκδοση: 3
Ισχύει από: 11/04/2005
Τελ. Τροποποίηση: 08/02/2010
Περιγραφή:
• Αλλαγή στη μορφή του εντύπου. • Δυνατότητα παροχής κωδικού πρόσβασης σε Συνεργάτες, με αίτημα μέσω του εντύπου, για τη δήλωση ωρών απασχόλησης (Monthly Time Sheets)
Τρ. Έκδοση: 3
Ισχύει από: 01/02/2010
Τελ. Τροποποίηση: 17/03/2014
Περιγραφή:
Διαγράφηκαν οι επιλογές α) Βεβαίωση Προϋπηρεσίας και β) Βεβαίωση Απαλλαγής ΦΠΑ εργαζόμενου και προστέθηκαν οι επιλογές α) Βεβαίωση απασχόλησης σε έργα και β) Βεβαίωση επιστημονικά υπεύθυνου.
Τρ. Έκδοση: 3
Ισχύει από: 17/03/2014
Τελ. Τροποποίηση: 21/01/2015
Περιγραφή:
Συγχώνευση των κατηγοριών προϋπολογισμού Αναλώσιμα και Λοιπά Έξοδα καθώς και των κατηγοριών προϋπολογισμού Μετακινήσεις Εσωτερικού και Μετακινήσεις Εξωτερικού.
Τρ. Έκδοση: 3
Ισχύει από: 22/01/2015
Τελ. Τροποποίηση: 08/04/2011
Περιγραφή:
Προστέθηκε πεδίο για την συμπλήρωση του τρόπου αποστολής όταν πρόκειται για αποστολή αγαθών στο εξωτερικό και μορφοποιήθηκε εκ νέου το έντυπο.
Τρ. Έκδοση: 3
Ισχύει από: 08/04/2011
Τελ. Τροποποίηση: 05/06/2013
Περιγραφή:
Τροποποιήθηκε το πεδίο "Συνοπτική Περιγραφή της Εφεύρεσης". Προστέθηκε το πεδίο "Σε περίπτωση που το υπό κατοχύρωση ερευνητικό αποτέλεσμα προήλθε από ερευνητικό πρόγραμμα αναφέρατε τα Στοιχεία του:" Επίσης προστέθηκε η υποσημείωση 1 σχετικά με τα στοιχεία του ερευνητικού προγράμματος. Στο πεδίο των στοιχείων του συν-δημιουργού προσδιορίστηκαν τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, τηλέφωνο, e-mail). Προστέθηκε ο πίνακας Γ.Στάθμη Τεχνικής της Εφεύρεσης. Τροποποιήθηκε ο πίνακας με τίτλο "Προστασία της Εφεύρεσης" και τροποποιήθηκαν τα πεδία του πίνακα με τίτλο "Αξιοποίηση της εφεύρεσης"
Τρ. Έκδοση: 2
Ισχύει από: 05/06/2012
Τελ. Τροποποίηση: 10/06/2015
Περιγραφή:
Προσθήκη πεδίου συμπλήρωσης για το ΑΦΜ
Τρ. Έκδοση: 3
Ισχύει από: 10/06/2015
Τελ. Τροποποίηση: 07/04/2016
Περιγραφή:
Προσθήκη πεδίου swift code και επωνυμίας τράπεζας
Τρ. Έκδοση: 3
Ισχύει από: 07/04/2016
Τελ. Τροποποίηση: 22/02/2017
Περιγραφή:
 Προσθήκη πεδίου για την σφραγίδα της εταιρίας.
Τρ. Έκδοση: 4
Ισχύει από: 15/03/2017