Ποιοι Είμαστε

Το ΑΠΘ για την Έρευνα

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αποτελεί το μεγαλύτερο ΑΕΙ στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Είναι γνωστό ως το πλέον διεπιστημονικό και πλήρες ΑΕΙ της χώρας με μεγάλο εύρος προσφερόμενων υπηρεσιών οι οποίες αφορούν στη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα, αλλά και στην έρευνα στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες.

Τα τελευταία πέντε χρόνια το ΑΠΘ έχει εκτελέσει πάνω από 3500 Έργα Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, καλύπτοντας κυρίως τις επιστημονικές περιοχές του περιβάλλοντος, της πληροφορικής, των επικοινωνιών, των βιομηχανικών τεχνολογιών, των μεταφορών, της βιοτεχνολογίας, της βιοϊατρικής τεχνολογίας και υγείας, της γεωργίας, της δασοπονίας, της αλιείας, της εκπαίδευσης/γλώσσας, της ιστορίας, της αρχαιολογίας και των κοινωνικών/οικονομικών επιστημών. Ένας μεγάλος αριθμός εργαστηρίων του ΑΠΘ, ο οποίος συνολικά φτάνει τα 311, συμμετέχει στα κοινοτικά προγράμματα, καλύπτοντας όλο το φάσμα της επιστημονικής δραστηριότητας.

Με αποστολή να προσφέρει υψηλότατου επιπέδου εκπαίδευση, σε ένα πανεπιστήμιο φιλικό προς το περιβάλλον και προσβάσιμο σε όλους, αλλά και με στόχευση να παράγει διεθνώς αναγνωρίσιμη έρευνα συνεισφέροντας στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας, το ΑΠΘ αποτελεί ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα διεθνούς κύρους, συνιστώντας το μεγαλύτερο ερευνητικό οργανισμό της χώρας.