Ποιοι Είμαστε

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αποτελεί το μεγαλύτερο ΑΕΙ στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Είναι γνωστό ως το πλέον διεπιστημονικό και πλήρες ΑΕΙ της χώρας με μεγάλο εύρος προσφερόμενων υπηρεσιών οι οποίες αφορούν στη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα, αλλά και στην έρευνα στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες.

Ο ΕΛΚΕ είναι ο Πανεπιστημιακός θεσμός που δημιουργήθηκε για να καλύψει τις ειδικές ανάγκες της ερευνητικής δραστηριότητας. Ειδικότερα, διευκολύνει στη διάκριση του ερευνητικού από το διδακτικό έργο και στη διάθεση της εξωτερικής χρηματοδότησης για τη διαχείριση της έρευνας και των συναφών με αυτήν δραστηριοτήτων. Η Γραμματεία του ΕΛΚΕ, το διοικητικό - οργανωτικό όργανο του ΕΛΚΕ, εκτελεί την οικονομική διαχείριση των χρηματοδοτούμενων έργων, οργανώνει, χρηματοδοτεί και προβάλλει τις ερευνητικές δραστηριότητες.

Οι αρμοδιότητες του ΕΛΚΕ περιλαμβάνουν: τη χάραξη της ερευνητικής πολιτικής, την έγκριση, αποδοχή, διάθεση κονδυλίων για την υλοποίηση έργων, την κατάρτιση ετήσιων οικονομικών και επιστημονικών προγραμματισμών και απολογισμών και την εξασφάλιση της λειτουργίας του «Ειδικού Λογαριασμού».