Έρευνα

Στατιστικά Προτάσεων

Τα στατιστικά προτάσεων που παρουσιάζονται, αποσκοπούν στο να δώσουν μια εικόνα της ερευνητικής δραστηριότητας που επιτελείται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπως αυτή καταγράφεται μέσα από τις υποβολές προτάσεων υλοποίησης ερευνητικών έργων του Α.Π.Θ.

Τα στατιστικά αναφέρονται σε ερευνητικές προτάσεις που έχουν υποβληθεί από τον οργανισμό μας και έχει λάβει σχετική ενημέρωση το Τμήμα Marketing, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης. Αφορούν στο πλήθος των εγκεκριμένων προτάσεων, τα προγράμματα χρηματοδότησης, τον προϋπολογισμό των ερευνητικών έργων, καθώς και άλλα ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία.

Σκοπός μας είναι να εμπλουτίζουμε διαρκώς τα στατιστικά υποβαλλόμενων προτάσεων και να τα διατηρούμε επικαιροποιημένα, ώστε να αντικατοπτρίζουν όσο το δυνατόν καλύτερα την ερευνητική δραστηριότητας του οργανισμού μας.

Δείτε τα στατιστικά