Χρηματοδότηση

Χρηματοδοτικά Εργαλεία

Παρακάτω παρουσιάζονται τα πιο σύγχρονα χρηματοδοτικά μέσα

HORIZON 2020

Horizon 2020 is the biggest EU Research and Innovation programme ever with nearly €80 billion of funding available over 7 years (2014 to 2020).

ΕΣΠΑ 2014-2020

Τα ΕΣΠΑ είναι πολυετή προγράμματα που ισχύουν για όλη την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 και συνδέονται με τομείς ή/και συγκεκριμένες γεωγραφικές περιφέρειες σε διεθνές, εθνικό ή τοπικό επίπεδο.

Προγράμματα LIFE

LIFE is the EU’s financial instrument supporting environmental, nature conservation and climate action projects throughout the EU.

ERC

European Research Council (ERC) grants support individual researchers of any nationality and age who wish to pursue their frontier research

Lifelong Learning Programmes

The Lifelong Learning Programme (LLP) was designed to enable people, at any stage of their life, to take part in stimulating learning experiences